petek, 01 marec 2019 14:56

Članarina 2019

Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na podlagi povečanega obsega storitev, ki jih nudimo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah (v nadaljevanju OOZ) in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju OZS), sprejela Sklep o določitvi višine članarine OZS od 1. 1. 2019 dalje. Od januarja 2019 je mesečna članarina:

 • za člane, ki na podlagi pridobljenega certifikata opravljajo dejavnost DUO 10
 • za člane brez zaposlenih 20  
 • za člane z zaposlenimi 30 .

V primeru plačila letne članarino v enkratnem znesku do konca februarja tekočega leta, je prihranek v višini ene mesečne članarine.

Zbornica poleg zastopanja, svetovanja, izobraževalnih dogodkov in sekcijskega povezovanja preko kartice Mozaik podjetnih, nudi številne ugodnosti in prihranke, ki lahko večkratno presegajo članarino. Obseg storitev za člane se je dodatno razširili na naslednjih področjih:

 • Dostop do storitev novoustanovljenega Centra za družinsko podjetništvo.
 • Novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice Mozaik podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in možnost pridobitve kartice za družinske člane in zaposlene.
 • Krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih področij.
 • Krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa do več kot 100 brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej nizko ceno za člane (različne delavnice, seminarji itd).
 • Možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj Obrtnik.
 • Krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV oddaje, kjer izpostavljamo zahteve obrtnikov in podjetnikov.
 • Dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega portala.
 • Številne druge aktivnosti  OZS in OOZ, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in kakovost storitev.

Vabimo vas, da nas osebno obiščete na vaši OOZ ali OZS in spremljate naše aktivnosti tudi na spletni strani  www.ozs.si, saj te dnevno nadgrajujemo in širimo.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije