petek, 12 april 2019 11:56

Gostinci in živilci - AKRILAMID IN TRANSMAŠČOBNE KISLINE

Inšpektorji Uprave RS za varno hrano na terenu opozarjajo na nove obveznosti, povezane z akrilamidom in transmaščobnimi kislinami v živilih ( pravilnika določa največjo dovoljeno vsebnost transmaščobnih kislin v živilih  in Uredba o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih.

Gostinci morajo zaposlene usposobiti in seznaniti z novostmi glede akrilamida in transmaščobnih kislin.

V prilogi so navodila za NOSILCE DEJAVNOSTI, ki:

  1. se pri notranjem nadzoru sklicujejo na smernice dobre higienske prakse za gostinstvo
  2. imajo lastne HACCP načrte

Priloga: 

  1. AKRIAMID - priporočila
  2. TRANSMAŠČOBNE KISLINE - priporočila
  3. obrazci za interno usposabljanje: AKRILAMID Obrazec usposabljanje , TRANSMAŠČOBNE KISLINE V ŽIVILIH Obrazec za usposabljanje