petek, 03 maj 2019 10:09

Obvestila OOZ Idrija MAJ 2019

Mesečno glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice  5 MAJ OBVESTILA OOZ IDRIJA