sreda, 22 maj 2019 10:34

Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2018

AJPES Nova Gorica je objavil  Informacijo o poslovanju družb, zadrug in samostojnih podjetnikov v letu 2018 v Goriški regiji.