četrtek, 13 junij 2019 15:21

REGRES ZA LETNI DOPUST 2019

Regres je znesek, ki so ga delodajalci, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), dolžni plačati zaposlenim in pripada vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta.

S pravico do letnega dopusta delavcu pripada tudi regres za letni dopust. Njegova minimalna višina je zakonsko določena in je enaka minimalni plači v tekočem koledarskem letu. Delodajalci morajo vsako leto, razen izjemoma, regres izplačati vključno do 30. junija.

Podrobne informacije in davčna obravnava  regresa za leto 2019 REGRES ZA LETNI DOPUST 2019