ponedeljek, 22 julij 2019 14:43

Ugodnejši nakup dizel goriva

Sekcija za promet pri OZS je zaključila postopek izbora najugodnejšega ponudnika za nakup dizel goriva. Najboljše pogoje za sodelovanje z zbornico je ponudilo podjetje OMV Slovenija.

Ker so obsegi dejavnosti in potrebe precej raznoliki, bo vsak prevoznik, član zbornice, dobil takšno ponudbo, ki bo zanj najprimernejša. V ta namen bodo predstavniki podjetja OMV stopili v kontakt z vsakim članom posebej in po pogovoru pripravili individualno ponudbo.

Ugodne pogoje lahko pričakujete vsi prevozniki, tudi tisti z manjšo porabo goriva. Ker je članov veliko, bo proces individualnih pogovorov trajal dlje časa. Predvideno bo podjetje OMV s slednjimi pričelo v mesecu avgustu.

V primeru sodelovanja s podjetjem OMV boste pripomogli tudi k finančni podpori in krepitvi naše zbornice.