petek, 04 oktober 2019 09:53

Delo v cvetličarnah na praznik dneva reformacije in praznik vseh svetih

Kolektivna pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) določa, na katere praznike, razen izjem, ne sme razporediti delavca na delo. Med temi dnevi sta tudi praznik dneva reformacije in praznik vseh svetih, ko je v cvetličarnah največ dela.
Kolektivna pogodba pa določa izjemo, da nosilec dejavnosti (fizična oseba, ki je kot lastnik vpisana v ustrezen register) in družinski člani lahko opravljajo delo tudi na praznike.
Kolektivna pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) ima razširjeno veljavnost, kar pomeni, da velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost trgovinske dejavnosti G: 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili.
V kolikor je delodajalec v pogodbi o zaposlitvi navedel, da ga zavezuje KPDTS, kljub temu, da ne opravlja glavne dejavnosti iz področja G (45, 46, 47), je določila te KP treba upoštevati. Delodajalca lahko zavezujeta dve kolektivni pogodbi. V tem primeru velja, da mora delodajalec v vsakem konkretnem primeru (na primer odmera letnega dopusta, nedeljsko delo), uporabiti tisto, ki je ugodnejša za delavca.

Podrobne informacije so navedene na spletni strani.