torek, 17 marec 2020 15:46

KORONAVIRUS - informacije

KORONAVIRUS (COVID-19) -   podrobne in sproti osvežene informacije lahkospremljate na spletni strani OZS:

1. INFORMACIJE KORONAVIRUS

            https://www.ozs.si/koronavirus-info

           Poleg splošnih informacij lahko tam najdete tudi:

          Informacije so objavljene tudi na Facebook strani (FB).

2. SAMOZAPOSLENI

Vlada v predlogu zakona ni predvidela ukrepov, ki bo v nastali situaciji prizadela samostojne podjetnike. Obrtno-podjetniška zbornica je na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), ki je obravnaval Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, je zahtevala, da država oziroma ministrstvo za gospodarski razvoj in ministrstvo za delo pripravijo ustrezne ukrepe za blaženje izpada dohodka samozaposlenih, za pomembno in ranljivo skupino samozaposlenih, ki prav tako plačujejo davke in prispevke in je pošteno in pravično, da se jih enakopravno obravnava!

Odprto pismo predsednika OZS

3. DAVČNO PODROČJE ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA

Obstoječa davčna zakonodaja predvideva določene ugodnosti poslovnim subjektom, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti.

Možnosti na davčnem področju

4. Kako postopati z zaposlenimi v času koronavirusa?

Kako lahko ukrepa mali delodajalec, če delo od doma naposlenim ni mogoče zagotoviti? Se lahko z delavcem dogovori za izrabo letnega dopusta ali morda za neplačan dopust? Ali bo prisiljen odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega zazloga in izplačati odpravnino?

5. ZAKONODAJA:

Objavljenih je bilo že več odlokov, povezanih s koronavirusom, zadnji objavljen v Uradnem listu št. 25/2020 dne15.3.2020

  • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Odlok, objavljen včeraj, določa katere dejavnosti se ne smejo opravljati in katere so iz odloka izvzete. Odlok je sprožil val vprašanj, ker za nekatere dejavnosti ne daje odgovora  ( npr. avtoserviserji, vulkanizerji, slikopleskarji, inštalaterji…, kako je z gostinci, ki dostavljajo hrano na dom, kako postopati z gosti v nastanitvenih obratih, ).Odgovore pričakujemo od Ministrstva za gospodarstvo (MGRT).

  • Predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače ( še ni sprejet)

Izbruh okužbe s koronavirusom bo močno prizadel gospodarsko dejavnost v Sloveniji. Posledice so že v turizmu, gostinstva, trgovini. Zmanjšane bodo potrebe po delavcih, zakon pa preldaga ukrepe za lajšanje položaja gospodarstva in zaposlenih.

Namen predlaganega zakona je prispevati k ohranitvi delovnih mest v v zgoraj navedenih dejavnostih in sicer z delnim povračilom izplačanih nadomestil plače za delavce pri delodajalcih, ki začasno ne morejo zagotavljati dela. Predlog zakona delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi, kadar delavci zaradi odrejene karantene na podlagi odločbe ministra za zdravje ne morejo opravljati dela, delodajalec pa jim iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu.

Poglejte  podrobnejše informacije v obvestilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prikaz možnosti, kot jih predvideva zakonodaja, za odsotnost z delovnega mesta zaradi zajezitve širjenja okužbe s koronavirusom ...

PRIKAZ SITUACIJ OBSTOJEČE IN PREDLAGANE ZAKONODAJE

KORONAVIRUS PRIKAZ SITIACIJ OBSTOJEČE IN PREDLAGANE ZAKONODAJE 1PRIKAZ SITUACIJ OBSTOJEČE IN PREDLAGANE ZAKONODAJE KORONAVIRUS PRIKAZ SITIACIJ OBSTOJEČE IN PREDLAGANE ZAKONODAJE