sreda, 18 marec 2020 14:40

KORONAVIRUS 5 - Odgovori na pogosta vprašanja in informacije sekcij

KORONAVIRUS

SPLOŠNE INFORMACIJE: https://www.ozs.si/koronavirus-info

SEKCIJE: informacije strokovnih sekcij OZS,

ODGOVORI: odgovori na pogosta vprašanja

GRADBENIŠTVO:
Prepoved opravljanja gradbenih storitev oziroma izvajanje gradbenih del Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16.3.2020 velja za vse storitve potrošnikom (fizičnim osebam). Po mnenju strokovne sekcije so izjeme dovoljene pri izvajanju nujnih vzdrževalnih del, nujnih za zagotavljanje javne varnosti in zdravja oziroma storitve, brez katerih bi bila ogrožena varnost stanovalcev.
Dovoljeno pa je izvajanje gradbenih dela za druge naročnike, torej po pogodbah za podjetja, ustanove, inštitucije….
V PRILOGI so Dodatna navodila za izvajalce del na gradbenih objektih, vezano predvsem na pogodbene obveznosti (začasna prekinitev del, podaljšanje rokov,….),
Pri izvajanju del obvezno upoštevajte navodila NIJZ (varnostna razdalja, razkuževanje, uporabljate rokavice (latkes in potem preko tega še dodatne močnejše)) izogibanje dela v skupinah, uporabljate individualni prevoz v največji možni meri (ne skupinsko v kombiju)…). Kolikor je največ možno ne vstopajte v bivalne dele stavb (samo v res nujnih primerih), zaradi svoje varnosti, varnosti zaposlenih in stanovalcev.
AVTOSERVISERJI:
Prepovedana je ponudba in prodaja vseh storitev neposredno potrošnikom, razen nekaterih izjem. Odlok se nanaša le na razmerja med ponudnikom storitve in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost. 17.marca je začel veljati Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Prepoved velja do 16. aprila 2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
Odgovori za avtoserviserje, vulkanizerje 

 

Upoštevajte uradna navodila s strani NIJZ in drugih inštitucij.