torek, 24 marec 2020 17:11

KORONAVIRUS 10 - PAKET UKREPOV VLADE

PROTIKORONA PAKET za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Vlada je danes 24.3.2020 predstavila smernice ukrepov za pripravo megazakona za ublažitev posledic epidemije koronavirusa za prebivalce in gospodarstvo. Vlada bo obravnavala osnutek megazakona v petek 27.2.2020.

Priloga: Smernice protikorona paket 2403 20

 Povzetek smernic
1. Ohranjanje delovnih mest

 • Država plačuje vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, pravice zavarovancev in prihodki blagajn se ohranjajo. Država dodatno sofinancira 20 odstotkov neto nadomestila zaposlenim.
 • Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v epidemiji od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec.
 • Zaposleni v kritičnih dejavnostih bodo po odločitvi predstojnikov dobili dodatke za nevarno delo in dodatne obremenitve od deset do 200 odstotkov osnovne plače.

2. Ukrepi za samozaposlene

 • Do izredne pomoči bodo upravičeni samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo prek e-aplikacije razglasili prizadetost zaradi krize. Izjava bo javno dostopna. Če se ugotovi, da je izjava vsebovala neresnične podatke, bodo pomoč morali vrniti.
 • Samozaposleni, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela ali je to bistveno zmanjšano, bodo dobili mesečni temeljni dohodek v višini 70 odstotkov neto minimalne plače.
 • Prizadetim samozaposlenim prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država. Pravice zavarovancev se ohranjajo.
 • Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.

3. Ukrepi za podjetja

 • Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju tako za delodajalce kot delojemalca plačuje država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo.
 • Vzpostavi se garancijska shema in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država zagotovi sredstva z dokapitalizacijo oziroma poroštvom.
 • Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dobiček iz dejavnosti za samostojne podjetnike.
 • Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju.
 • Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljev iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni.
 • Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravila, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa.

 4. Izboljšanje socialnega položaja ljudi

 • Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile (varstvo otrok, nezmožnost prihoda na delo …) se izenači s statusom za delavce na čakanju.
 • Delavec, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.
 • Gospodinjstva ne plačujejo javnih storitev, ki se ne izvajajo.
 • Upokojencem s pokojninami pod 700 evri se izplača solidarnostni dodatek, in sicer predvidoma 15. aprila. Upokojenci s pokojnino do 500 evrov, bodo dobili 300 evrov dodatka. Upokojenci s pokojnino med 500 in 600 evri bodo prejeli 230 evrov dodatka. Upokojenci s pokojnino med 600 in 700 evri bodo dobili 130 evrov dodatka