sreda, 25 marec 2020 14:43

KORONAVIRUS 11 - Navodila delodajalcem za zaščito zaposlenih

1. INŠPEKCIJSKI NADZORzaradi povečanja števila prijav o neustreznih ukrepih delodajalcev, bodo pristojni inšpektorji izvajali   NADZOR  (priloga) ukrepov delodajalcev za preprečevanje okužbe z virusom.

2. KORONAVIRUS - NAVODILA ZA DELODAJALCE ZA ZAŠČITO ZAPOSLENIH

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil navodila za delodajalce za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Bolezen COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus, je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka.
Navodila naj delodajalci objavijo v poslovnih prostorih.

NAVODILA:

 • Zaposleni, ki zbolijo, naj ostanejo doma.
 • Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola.
 • Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).
 • Poskrbimo za redno zračenje prostorov.
 • Če je mogoče, naj zaposleni vzdržujejo razdaljo 1,5 m do sodelavcev in strank/uporabnikov.
 • Spodbujajte svoje stranke/uporabnike (npr. z obvestilom na vidnem mestu), naj ne vstopajo v prostore vaše delovne organizacije, če kažejo znake okužbe dihal, razen v izjemnih primerih.
 • Organizirajte delovne procese tako, da se zmanjša število stikov med osebami, npr.: nudenje storitev preko spleta, posamično vstopanje v prostore, telefonsko naročanje. V zaprtih delovnih prostorih naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi.
 • Upoštevajte dodatna navodila za preprečevanje okužbe, v skladu z oceno tveganja na delovnem mestu in navodili pooblaščenega specialista medicine dela prometa in športa.
 • Odsvetujemo splošno uporabo zaščitnih mask. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni.

KAKO UKREPAMO, ČE NA DELOVNEM MESTU ZBOLIMO S SIMPTOMI COVID-19?

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) naj zapusti delovno mesto in se samoizolira na domu za minimalno 14 dni. Svojega izbranega zdravnika naj pokliče po telefonu in se posvetuje glede svojega zdravstvenega stanja. Sodelavci in ostale osebe, ki so bile z njim v tesnem stiku, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje 14 dni po stiku. V primeru pojava znakov okužbe dihal naj ostanejo doma.
 

VSAKODNEVNI PREVENTIVNI UKREPI za PREPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje / razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Več informacij o novem koronavirusu in preprečevanju širjenja okužb najdete na spletni strani NIJZ NIJZ. Gradiva objavljena na spletni strani NIJZ lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje zaposlenih.

UMIVANJE ROK

 

HIGIENA KAŠLJA