četrtek, 07 maj 2020 15:55

KORONAVIRUS 25 - NAVODILA ZA VARNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

DELAJMO VARNO - NAVODILA IN PRIPOROČILA

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ( Ur.l. 25/2020 s spremembami do 59/2020), povezan z epidemijo CIVID-19, z 29. aprilom in 4. majem v odnosu do končnih potrošnikov širi krog dejavnosti, ki se lahko opravljajo pod določenimi pogoji.
Pri opravljanju dejavnosti je potrebno veliko pozornost nameniti tudi izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, protokole izvajanja dejavnosti pa v odnosu do strank in zaposlenih oblikovati tako, da bodo delo v novih razmerah tudi omogočali.

Odgovoren stik s strankami in varno izvajanje dejavnosti

Podlaga za opravljanje dejavnosti so priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstva, ki določajo obveznosti obrtnikov in podjetnikov za zagotavljanje ukrepov in potrebne zaščitne opreme, uveljavljanje temeljnih higienskih ukrepov, obnašanja zaposlenih in strank ter oblikovanja takega načina dela v prodajalnah in poslovnih prostorih, ki bo zagotavljal kar najmanjšo možnost širjenja virusa.
K oblikovanju ustreznih protokolov dela so pristopile tudi strokovne sekcije Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Navodila in priporočila se dnevno spreminjajo in dopolnjujejo, zato je potrebno spremljati objave na spletu.
 

Pomembne povezave:

 

Priporočila po strokovnih sekcijah OZS:

 1. Avtoserviserji: Delujte varno, delujte pravilno!
 2. Gradbinci: Priporočila za izvajanje del na gradbenih objektih
 3. Delavnice: Obvestilo ob vhodu in na spletni strani
 4. Servisi in druge storitve, živilske in tehnične trgovine: Navodila za delo, NIJZ, 5. 5. 2020
 5. Obrtniška dela na domu, dimnikarji: Higienska priporočila, NIJZ, 28. 4. 2020
 6. Frizerji: Obvestilo za stranke
 7. Frizerji: Higienska navodila, NIJZ, 2. 5. 2020
 8. Kozmetiki: Higienska priporočila, NIJZ, 3. 5. 2020
 9. Maserji: Higienska priporočila, NIJZ, 3. 5. 2020
 10. Prevozniki: Navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov, NIJZ, 20. 4. 2020
 11. Prevozniki: Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega,  občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19 – NIJZ 6.5.2020 novo
 12. Gostinci: Osebni prevzem hrane, Priporočila NIJZ, 30. 4. 2020
 13. Gostinci: Higienska priporočila za izvajanje gostinske dejavnosti, NIJZ, novo, ni datuma
 14. Trgovine z oblačili: Higienski ukrepi, NIJZ, novo, ni datuma
 15. Fotokopirnice: Higienski ukrepi, NIJZ, 30. 4. 2020
 16. Urarji, zlatarji, izdelava ključev: Higienska priporočila, NIJZ, 30. 4. 2020
 17. Vzdrževalci tekstilij: Priporočila sekcije,
 18. Vzdrževalci tekstilj: Obvestilo na vhodu,
 19. Trgovine z obutvijo: Higienska priporočila, NIJZ, 4. 5. 2020
 20. Tekstilci, usnjarji: Higienska priporočila, NIJZ, 4. 5. 2020

Splošna priporočila:

Splošni vsakodnevni higienski ukrepi
Pravilna uporaba zaščitnih mask
Varna uporaba mobilnega telefona
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov
Navodila za prezračevanje prostorov
Navodila potrošnikom za ravnanje z embalažo
Priporočila NIJZ za delo ob sproščanju ukrepov
Organizacija dela - Vprašanja in odgovori ZMDPŠ