sreda, 10 junij 2020 09:17

REGRES IN LETNI DOPUST - Odgovori ministrstva

Izplačilo regresa za letni dopust do 1. julija

Epidemija COVID-19 je bila 31.5.2020 preklicana, zato veljajo le še nekateri interventni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije. Med ukrepi, ki še veljajo, za delodajalca ni nobenih olajšav glede izplačila regresa za letni dopust delavcem. 
Glede letnega dopusta in regresa se torej uporablja Zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da ima delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, pravico do regresa in sicer najmanj v višini minimalne plače.
Delavec, ki je upravičen do sorazmernega dela letnega dopusta ima pravico do sorazmernega dela regresa.

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Kdaj je delodajalec nelikviden v Pojasnilu OZS

Glede letnega dopusta in regresa za letni dopust je Ministrstvo za delo  pripravilo ODGOVORE na pogosta vprašanja.