petek, 19 junij 2020 09:25

TURISTIČNI BONI - informacije za upravičence in ponudnike storitev

V tretjem paketu interventnih ukrepov za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, zakon z namenom izboljšanja gospodarskega položaja na poročju turizma, uvaja turistične bone za osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020. Upravičencu bon pripada avtomatično, in sicer kot dobroimetje, ki ga vodi Finančna uprava v sistemu eDavki. Bona upravičenec ne bo prejel v fizični obliki.

 

Vnovčitev bona

Turistični bon se od 19.junija do 31. decembra 2020 lahko vnovči z identifikacijskim dokumentom na lokaciji turističnega objekta, ponudnika nastanitve, ki je imel na dan 13.3.2020 v Poslovnem registru Slovenije vpisano ustrezno dejavnost in bil vpisan v register nastanitvenih obratov ( RNO). Bon je prenosljiv med sorodniki do drugega kolena (stari starši, starši, otroci) na osnovi izjave, jo oddamo ponudniku storitve.

Navodila, pojasnila, obrazci

Na spletni strani FURS so za upravičence in ponudnike storitev objavljeni:
  • vsi obrazci za prenos bona, pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona
  • pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih Odgovori FURS
  • predstavitve primerov
  • spletni seminar

Ponudniki storitev

Na BETA eDavke je nameščen sistem za unovčevanje turističnih bonov – receptorski portal, namenjen testiranju ponudnikom storitev. 
Pred prvo prijavo v portal se dodeli uporabniški račun (uporabniško ime in geslo). Uporabniške račune se dodeljuje v zaprtem delu portala BETA eDavki (osebni portal ponudnika nastanitev). Navodila si v prezentaciji.