četrtek, 16 julij 2020 12:25

KORONAVIRSU 28 - Interventni ukrepi PKP4 - Skrajšan delovni čas, čakanje na delo, karantena

KORONAVIRUS - PKP4  - Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), Ur.l. 98/2020 z dne 10.7.2020, ki določa

 • podaljšuje čakanje na delo
 • spreminja določbe skrajšanega delovnega časa
 • določa obveznosti delodajalca in zaposlenega, ki mu je bila odrejena karantena.

ČAKANJE NA DELO

 • Novo vlogo za čakanje na delo v juliju je treba v 8 dneh (do 18.7.2020) od uveljavitve ZIUPDV oddati na ZRSZPojasnilo OZS z dne 10.7.2020
 • Vzorec odredbe za čakanje na delo v juliju
 • OZS uspela s pobudo, da bo ZRSZ povrnil nadomestilo plače za čakanje na delo tudi delodajalcem, ki zaradi zavajajočega sklepa niso oddali nove vloge Pojasnilo OZS z dne7.7.2020
 • Možnosti kombinacije skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo  Pojasnilo ministrstva, ki določa neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov: tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo.
 • Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Odgovori Zavoda za zaposlovanje

 

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

 • Subvencioniranje skrajšanja delovnega časa od 1. junija dalje po ZIUOOPE in novosti po ZIUPDV Pojasnilo OZS z dne 10.7.2020
 • Delodajalec mora najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva odreditve sporočiti ZRSZ, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Vlogo za dodelitev subvencije za skrajšani delovni čas je potrebno oddati v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa, 10. december 2020 je skrajni rok za oddajo vloge, čeprav lahko delodajalec ukrep koristi do 31. decembra 2020 (38. člen ZIUPDV).
 • Vzorec odredbe za skrajšan delovni čas
 • ZRSZ je potrebno predhodno obvestiti o vrnitvi delavca na delo s polnim delovnim časom - Pojasnilo Zavoda za zaposlovanje
 • Subvencije za krajši delovni čas Odgovori Zavoda za zaposlovanje

 

KARANTENA

 • Pravica do povračila izplačanih nadomestil plače
 • Višina nadomestila plače v času karantene in način povračila delodajalcu je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni. Nadomestilo za odrejeno karanteno v celoti krije država. Nadomestilo delodajalec prejme, če zaposlenemu, ki mu je bila odrejena karantena, ne more organizirati delo od doma ( izjava delodajalca). Višina nadomestila je lahko 100% (v primeru stika z okuženo osebo), 80% (v primeru odrejene karantene ob prihodu iz države iz rumenega ali zelenega seznama. Delavcu v času karantene zaradi odhoda v rdečo državo ne pripada nadomestilo plače (razen izjem kot so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka, ko je nadomestilo najmanj v višuni 70% minimalne plače).
 • Delodajalec najpozneje do 30. septembra 2020 uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 30 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene.

 • Pojasnilo OZS
 • Pojasnilo ministrstva
Kako delodajalec obračuna nadomestilo plače po odhodu delavca v državo iz rdečega seznama? Pojasnilo OZS