Priporočen cenik vulkanizerskih storitev

Sekcija avtoserviserjev pri OZS je aprila 2019 sprejela priporočen cenik vulkanizerskih storitev, ki zajema popravilo, montažo in zamenjavo zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles, pa tudi krpanje, čiščenje, hrambo pnevmatik in platišč, geometrijo podvozja in še nekaj ostalih storitev.Priporočilo cenika je bilo pripravljeno upoštevaje podatke s cenikov, ki veljajo na trgu in na podlagi praktičnih izkušenj in je le pripomoček članom za pripravo lastnega cenika. 

Pri pripravi lastnega cenika je potrebno upoštevati Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev.

Skladno s Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/99, 27/01 in 65/03) mora vsak poslovni subjekt imeti svoj lasten cenik, kar dokazuje npr. z navedbo svojega podjetja, logotipa, naslova in drugih poslovnih podatkov na ceniku. V pravilniku je tudi navedeno:

  • Prodajna cena izdelka (opomba: ali storitve) je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka (opomba: ali storitve) skupaj z davkom in vsemi drugimi dajatvami.
  • Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki.
  • Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.
  • Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni možno zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.
  • Velikost črk in številk na ceniku za storitve mora biti najmanj 5 mm.
  • Ob pripravi cenika upoštevajte, da je namen pravilnika (cenika) izboljšanje obveščanja potrošnikov in lažje primerjanje cen.

PRIPOROČEN CENIK apr 2019