DOSTOPNOST KOZMETIČNIH IZDELKOV ZA POKLICNO UPORABO NA TRGU IN NJIHOVA UPORABA

Urada RS za kemikalije je objavil  priporočilo z naslovom »Dostopnost kozmetičnih izdelkov za poklicno uporabo na trgu in njihova uporaba».

Kozmetični izdelek, ki je dostopen na trgu, mora biti varen za zdravje ljudi, če je uporabljen pod normalnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe, ob upoštevanju označevanja, navodil za uporabo.

Zakonodaja zelo natančno regulira uporabo sestavin, ki bi lahko bile za zdravje ljudi posebej tvegane. Kozmetične izdelke, ki:

  • vsebujejo določene sestavine ali
  • vsebujejo nekatere sestavine v višjih koncentracijah kot izdelki za splošno uporabo ali
  • ne vsebujejo določenih opozoril, ki so obvezna pri izdelkih, ki so namenjeni za potrošnike

lahko nanašajo in uporabljajo le osebe pri izvajanju svoje poklicne dejavnosti, ki imajo ustrezno stopnjo strokovne usposobljenosti oziroma strokovne izkušnje. Poklicni uporabniki med drugim:

  • bolje poznajo tveganja za zdravje ljudi, ki jih predstavlja določena sestavina ali njena koncentracija v kozmetičnem izdelku;
  • imajo več strokovnih in praktičnih izkušenj s pravilnim nanašanjem kozmetičnega izdelka, (npr.v primeru kozmetičnih izdelkov, ki se uporabljajo na nohtih ali laseh, vendar pa ne smejo priti v stik s kožo);
  • razpolagajo z več informacijami o samem izdelku/njegovih sestavinah.

Za pravilno izvajanje in doseganje ciljev Uredbe morajo odgovorne osebe in distributerji zagotoviti, da so kozmetični izdelki, ki so v skladu z zakonskimi omejitvami sestavin omejeni le na poklicno uporabo, na voljo le poklicnim uporabnikom. Poklicni uporabniki pa morajo z doslednim in odgovornim upoštevanjem opozoril in podrobnih navodil ter z izvajanjem drugih ukrepov za obvladovanje tveganja zagotoviti varovanje zdravja ljudi.