Gradbinci

Usmeritev dela Sekcije gradbincev je bila že ob ustanovitvi prevsem sodelovanje pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ter drugih pogojev, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije. Sekcija je aktivna tudi pri spremljavi oz. pripravi normativov za gradbena dela, pri oblikovanju cen in pospeševanju uvajanja sodobnih tehnoloških dosežkov, razvijanju dobrih poslovnih običajev in obveščanju članov sekcije in javnosti o delu sekcije in o vseh dogajanjih in novostih s področja gradbeništva. Pomembna je njena skrb za redno in dopolnilno izobraževanje članov in njihovih zaposlenih ter aktivno vključevanje v prenovo programov za poklicno izobraževanje. Vzporedno tečejo tudi aktivnosti pri izvajanju mojstrskih izpitov. Sekcija za svoje člane in njihove zaposlene organizira oglede specializiranih sejmov, predvsem v tujini.

Podrobnosti o delovanju sekcije, organih sekcije, zakonodaji:  SEKCIJA GRADBINCEV

torek, 16 julij 2019 10:46

CENIK KERAMIČARSKIH DEL

Odbor polagalcev keramičnih oblog pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je februarja 2019 objavil obnovljen  INFORMATIVNI CENIK KERAMIČARSKIH DEL
petek, 14 junij 2019 09:28

SPREMEMBE GRADBENO-PROSTORSKE...

Ministrstvo za okolje in prostor je so 30.6.2019 v javno obravnavo dalo osnutka predlogov novel Gradbenega zakona in Zakona o…
Sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev (CKT) pri OZS organizirajo strokovno srečanje, ki bo v petek, 15. marec 2019 ob 10.uri…
četrtek, 15 november 2018 16:19

Gradbeni zakon - pogoji za vpis...

Na podlagi določil novega Gradbenega zakona se morajo vsi izvajalci del oziroma njihovi vodje del na gradbenih objektih vpisati v…
četrtek, 15 november 2018 16:07

Vpis v imenik vodij del - nov...

Rok za vpis v imenik vodij del je 31.5.2020 Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni…
četrtek, 04 oktober 2018 16:04

TEČAJ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE...

Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija organizira seminar iz varnosti pri delu (VPD) ter varstva pred požarom (PV), ki bo v četrtek, 25.…