VZORCI POGODB ZA INŠTALATERSKO DEJAVNOST

Novi Gradbeni zakon v 10. členu določa, da morata imeti investitor in izvajalec za vse gradnje, tudi za posamezne dele objektov, sklenjen pisni dogovor, pogodbo o izvajanju del. Poleg novogradenj določilo velja tudi za izvajanje tako imenovanih vzdrževalnih del.
Sekcija instalaterjev-energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je v pomoč članom pripravila več vzorcev pogodb s spremljajočimi dokumenti. Dodatne informacije o zahtevah glede pogodb pri izvajanju dejavnosti, je navedeno v prilogi Vzorci pogodb za inštalersko dejavnost