PODALJŠANJE KODE 95

Primeri, ko je za podaljšanje vozniškega dovoljenja in kode 95, potrebno zdravniško spričevalo

Voznikom, ki so vozniško dovoljenje pridobili pred 19. 1. 2013 ( določbe 53. in 96.člena Zakona o voznikih) in niso imeli zdravstvenih omejitev, je bilo vozniško dovoljenje izdano do 80. leta starosti.
Ob vpisu kode 95 je bilo tem voznikom po letu 2009 izdano novo vozniško dovoljenje, iz katerega je razvidno, da jim vozniško dovoljenje velja 10 let, veljavnost kategorij (na drugi strani obrazca, v rubriki št. 11) pa je ostala veljavnost do 80. leta starosti voznika.

VOZNIŠKO DOVOLJENJE

Tem voznikom ob podaljšanju kode ni potrebno predložiti zdravniškega spričevala, ampak le spričevalo o rednem usposabljanju. Vlogi za izdajo novega vozniškega dovoljenja priložijo še staro vozniško dovoljenje, 1 fotografijo (3,5x 4,5 cm) in plačajo strošek 19,03 eura za izdajo novega vozniškega dovoljenja (prioritetna izdaja 26,33 eura).

Vozniki, ki

  • so prvič pridobili vozniško dovoljenje po 19. 1. 2013
  • so že pred tem datumom morali za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja predložiti zdravniško spričevalo
  • jim je vozniško dovoljenje sicer bilo izdano do 80. leta starosti, a so zaradi storjenega cestno prometnega prekrška ali drugih razlogov morali opravljati kontrolni zdravstveni pregled in si pridobiti novo vozniško dovoljenje

morajo za podaljšanje vozniškega dovoljenja predložiti novo zdravniško spričevalo. Datuma prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in veljavnosti kode 95, praviloma nista enaka. Ta dva datuma se običajno tudi težko uskladita, saj voznik lahko opravi ponovni zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja do največ 30 dni pred potekom veljavnosti.

Glede na pojasnjeno velja, da običajno za podaljšanje kode 95 ni potrebno predložiti zdravniškega spričevala, z redkimi izjemami.

Veljavnost izdanega vozniškega dovoljenja in  veljavnost kategorij preverite na drugi strani obrazca, v rubriki št. 11). V kolikor je veljavnost kategorij do 80. leta starosti za podaljšanje kode 95 ni potrebno predložiti novega zdravniškega spričevala.