Ugodnosti članstva

ZAKAJ POSTATI ČLAN OOZ IDRIJA? Ker vam OOZ Idrija nudi:

SVETOVANJE

 • splošno podjetniško svetovanje
 • registracija podjetja (točka Vem)
 • statusno preoblikovanje podjetja
 • gospodarsko in civilno pravo
 • delovna razmerja in delovno pravo
 • davčna zakonodaja
 • temeljne poklicne kvalifikacije, mojstrski nazivi, učna mesta
 • vlaganje predlogov za e-izvršbe
 • priprava vloge za opravljanje storitve v tujini s prevodom in sodno overitvijo dokumentov po ugodnejših cenah

IZOBRAŽEVANJE

 • seminarji in delavnice s področja:
 • davkov in računovodstva
 • vodenja podjetja
 • delovne zakonodaje
 • trženja in prodaje
 • zakonodajnih novostih, itd.
 • sofinanciranje individualnih izobraževanj
 • organiziranje strokovnih ekskurzij
 • tečaji tujih jezikov in računalništva
 • usposabljanja iz Prve pomoči in varstva in zdravja pri delu

INFORMIRANJE

 • mesečno glasilo Obvestila
 • možnost oglaševanja članov v glasilih po nižjih cenah ali brezplačno

DODATNE STORITVE

 • brezplačna izdaja e-računov proračunskim uporabnikom v vašem imenu
 • ugodnejši nakup vezanih knjig računov
 • brezplačna promocija članov v okviru prostorov OOZ Idrija (reklami, letaki, vizitke, objava akcij,…)
 • zastopanje in povezovanje po dejavnostih (sekcije)
 • zastopanje interesov obrti in podjetništva na državni in lokalni ravni

Vsak član s poravnano članarino je upravičen do sofinanciranja stroškov izobraževanj, najema kredita, nastopa na sejmih,…

Poleg naše ponudbe lahko koristite tudi ugodnosti Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, med katerimi izpostavljamo zlasti kartico Mozaik Podjetnih(kartico ugodnosti in popustov pri več kot 100 partnerjih), revijo Obrtnik-Podjetnik.

UGODNOSTI OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE do katerih ste kot član upravičeni si lahko ogledate tukaj.

Kako postati član?

Izpolnite  PRISTOPNO IZJAVO in jo vrnite na naš naslov po navadni ali po e-pošti. Z dnem podpisa izjave postanete član za najmanj 1 leto.

Višina članarine?  Račune za članarino Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pošilja mesečno, skupaj z revijo Obrtnik-Podjetnik. Višina članarine je odvisna od števila zaposlenih in zanaša:

 • 10 €/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt;
 • 20 €/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter
 • 30 €/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.

In kaj, če z nami ne boste zadovoljni? Iz članstva lahko izstopite na podlagi pisne izjave, ki jo morate poslati najkasneje do 30.9. v tekočem letu. Izjava bo upoštevana in vaše članstvo zaključeno z dnem 31.12. v letu, ko smo prejeli izstopno izjavo.

Dodatne informacije: 
OOZ Idrija, Lapajnetova ulica 19, 5280 Idrija, 05 37 34 750  

Datoteke:

Stran 1 od 3