Skupščina OZS je na seji 17.1.2020 sprejela sklep o višini članarine za leto 2020. V kolikor ima član v celoti poravnano članarino za nazaj, lahko izkoristi popust. Način in rok za plačilo letne članarine bo naveden na računu za mesec…

ČLANARINA – POPUST OB ENKRATNEM LETNEM PLAČILU

Skupščina OZS je na seji 17.1.2020 sprejela sklep o višini članarine za leto 2020.

Mesečna članarina OZS znaša:

  • 10 € mesečno za člane, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti
  • 20 € za samostojne podjetnike in gospodarske družbe brez zaposlenih
  • 30 € za samostojne podjetnike in gospodarske družbe, ki imajo zaposlene

V kolikor ima član v celoti poravnano članarino za nazaj, lahko izkoristi popust. Način in rok za plačilo letne članarine bo naveden na računu za mesec januar. Član, ki najkasneje do 28. februarja 2020 plača letno članarino v enkratnem znesku (sklic iz računa za januar 2020), se mu prizna popust v višini enomesečne članarine. Za poravnano letno članarino se knjiži prejet račun za januar, za članarino za obdobje od februarja do decembra 2020 bo za knjiženje poslan bremepis.

Rok za plačilo letne članarine je 28.2.2020

Stran 2 od 2