četrtek, 29 oktober 2020 13:29

KORONAVIRUS 33 - Interventni ukrepi PKP5 - DELODAJALCI

ZAČASNI UKREPI  - DELODAJALCI

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), Ur.l.152/2020 z dne 23.10.2020)

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU DELA

1. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanaj dela zaradi višje sile (varstvo otrok)

Delodajalec ima pravico do povračila izplačanih nadomestil za čas odrejene karantene za delavce, ki jim ne bodo mogli organizirati dela na domu in za delavce, ki ne bodo mogli opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Izplačana nadomestila plač zaradi odrejene karantene ali višje sile država povrne delodajalcu (bruto I)

 • odrejena karantena: trajanje ukrepa od 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2021)
 • nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka) trajanje ukrepa od 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2021) Pojasnilo OZS višja sila
 • višina nadomestila plače zaradi odrejene karantene je odvisna od vzroka karantene Pojasnilo OZS višina nadomestila
 • nadomestilo delavcu višja sila: 80 % osnove, delodajalcu bo izplačano nadomestilo plače (bruto I) povrnil zavod za zaposlovanje Pojasnilo OZS. Delavec mora delodajalcu podati izjavo Povračilo nadomestila zaradi višje sile - izjava delavca Vzorec izjave
 • postopek uveljavljanja povračila: Portal za delodajalce - delodajalec odda vlogo na ZRSZ (najpozneje do 2.11.2020 za čas pred uveljavitvijo zakona oziroma v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca), Zavod izda odločbo o priznanju pravice, sklenitev pogodbe o povračilu, oddaja zahtevka za povračilo
 • Odrejanje karanten s potrdili Pojasnilo OZS

2. Čakanje na delo - ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

 • trajanje ukrepa: od 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2021)
 • delodajalec je upravičen do delnega povračila v višini 80% izplačanega nadomestila plače in ne več kot 892,50 € (bruto I).
 • pogoj 20% nižji prihodki v letu 2020 kot v letu 2019
 • v obdobju prejemanja delnega povračila ne sme pričeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo
 • postopek uveljavljanja nadomestila: Portal za delodajalce Oddaja vloge na ZRSZ (v 8 dneh od uveljavitve zakona za delavce napotene na čakanje pred uveljavitvijo zakona oziroma v 8 dneh od napotitve na čakanje), ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh s sklepom, oddaja zahtevka za povračilo
 • 2.11.2020 rok za oddajo vloge za oktober Pojasnilo OZS, za ostale mesece pa najpozneje v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo Vloge za nadomestilo čakanje na delo, karantena

OSTALO - BOLNIŠKI STALEŽ

 • Bolniški stalež ob epidemiji COVID-19 – kdo in kdaj je do njega upravičen Pojasnilo ZZZS
 • Postopki pri zadržanosti od dela COVID-19 Pojasnilo ZZZS
 • Kratkotrajna bolniška odsotnost (do 3 zaporednih dni enkrat v letu) brez bolniškega lista Pojasnilo OZS
 • Bolniški list – razlog zadržanosti bolezen ali izolacija Pojasnilo OZS
 • plačilo delodajalca testiranja na Covid-19 ni več boniteta delavca 33. člen Zakona