torek, 10 november 2020 14:21

KORONAVIRUS 35 - Potrdilo o karanteni na domu - postopek

Pridobitev potrdila o karanteni na domu

Pridobitev potrdila NIJZ je pomembno zaradi uveljavljanja povračila nadomestila plače  (za zaposlene) oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka za  samozaposlene v primeru napotitve v karanteno na domu

Za delavce in samozaposlene kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, služi potrdilo NIJZ. Sprva je bilo navodilo MZ, da se mora delodajalec obrniti na medicino dela ali na osebnega zdravnika delavca, samozaposleni pa na osebnega zdravnika. Pripravlja se rešitev na spletni strani NIJZ, kjer bodo lahko delavci sami ali njihov delodajalec izpolnili elektronski obrazec in tako pridobili potrdilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plač ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.

Trenutno potrdilo izda NIJZ na osnovi podatkov, ki jih samozaposleni, delodajalec za zaposlene ali delavec sam, pošlje na:e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Sporoči se sledeče podatke:
  • ime in priimek samozaposlenega ali delavca,
  • datum rojstva,
  • naslov stalnega ali začasnega bivališča,
  • datum začetka in datum konca karantene na domu,
  • elektronski naslov,
  • ime in priimek izbranega zdravnika.

NIJZ bo osebi na naveden (elektronski) naslov poslal potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu.

Samozaposleni

Višina povrnjenega izgubljenega dohodka je 250 eur za vsako odrejeno karanteno ali za čas višje sile, vendar ne več kot 250 eur za 10 dni, 500 eur za 20 dni in 750 eur v enem mesecu. Dohodek se ne izplača, če je zavezanec v istem obdobju upravičen do prejema temeljnega dohodka.
V primeru, da samozaposleni uveljavlja mesečni temeljni dohodek, v višini 1.100 eur mesečno ( ukrep po PKP, v primeru 20% nižjih prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 ), se temeljni dohodek zniža za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (karantena in višja sila).

Obračun prispevkov s.p. v času karantene

V primeru, če je zavarovanec odsoten z dela zaradi ukrepa karantene, kar pomeni, da gre za zdravo osebo, ki (še) ni zbolela za COVID -19, temveč ji je bil zaradi stika z okuženo osebo odrejen ukrep karantene, nima pravice do »bolniškega staleža« za ta čas in posledično nima pravice do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V teh primerih se šteje, da so zdrave osebe, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel, in katerim se omeji svobodno gibanje ter določijo obvezni zdravstveni pregledi. Za zdrave osebe ni možno izplačati nadomestila v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi bolezni ali poškodbe.  Za obdobje, ko je bila samostojnemu podjetniku ( zdravi osebi) odrejena karantena, mora zavezanec v OPSV obračunati in plačati celotne prispevke za socialno varnost (zadržanost od dela je v breme zavezanca). Pojasnilo FURS 4.11.2020