petek, 13 november 2020 10:29

KORONAVIRUS 36 - Novi odloki o prepovedi opravljanja dejavnosti in omejitvi gibanja in zbiranja ljudi

ODLOKI KORONAVIRUS

Vlada je zaradi širitve okužb COVID-19 sprejela tri odloke:

I. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur.l.163-2020 z dne 12.11.2020), ki določa

Prepovedano je ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom ( končnemu potrošniku fizični osebi)

 • Dovoljeno je ponujanje in prodaja blaga in storitev med podjetij ob obveznem upoštevajte navodila NIJZ  in se kolikor je le mogoče, izogibati stikom
 • Dovoljeno je delo v delavnicah  z upoštevanjem priporočil NIJZ za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 - obvezno upoštevajte navodila  ( varnostna razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporaba rokavic, zaščitne maske, izogibanje delu v skupinah, …

 IZJEME: Med izjemami, ki dovoljujejo ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom so tudi:

 • osebni prevzem zapakiranega blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na območju prevzemnih mestih, ni dovoljeno
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles, avtovleka. Pojasnilo MGRT 17.11.2020,
 • gradbena delav oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Namen izjeme je dokončanje že začetih novogradenj, zato izjema velja izključno za nenaseljena gradbišča in se ne uporablja za npr. prazno stanovanje v bloku, ki je sicer naseljen Pojasnilo MGRT 17.11.2020
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja
Za dejavnosti, za katere z drugim odlokom ni prepovedano opravljanje dejavnosti, je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejena na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.
Dejavnost se lahko opravlja v skladu s Priporočili NIJZ
Določbe odloka veljajo od 16.11.2020

 

II. Odlok in sprememba Odloka o  začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ( Ur. l. 155/2020, 159/2020 in 163/2020 z dne 12.11.2020) ki določa:

 1. omejitev prehajanje med občinami ( merilo je stalno ali začasno prebivališče). Omejitve ne veljajo za 13 izjem, med katerimi so tudi:

  • prihod na delo in odhod z dela
  • izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarske dejavnosti

SAMOZAPOSLENI:

  pri opravljanju dejavnosti morajo s seboj imeti:
 • ustrezna dokazila: ( obrtno dovoljenje, izpis podatkov iz Poslovnega registra, potni nalog, delovni nalog….)
 • izjavo o opravljanju dejavnost (priloga)

      DELODAJALCI morajo za zaposlene pripraviti:

 •  potrdilo delodajalca in izjava delavca (priloga)

2. omejitev gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog

3. prepovedano je zbiranje ljudi. Omejitev ne velja za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

4. obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza tudi na odprtih javnih krajih in javnem prometu ( izjema so sprehodi na zelenih površinah in športno-rekreacijska dejavnost, če je mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje)

5. prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja, poroke in verski obredi

Določbe odloka veljajo od 13.11.2020

 

III. Odlok in sprememba Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ( Ur. l. 153/2020, 159/2020 in 163/2020 z dne 12.11.2020), ki določa ukrepe ob prestopu državne meje.

Odlok določa napotitve v karanteno na domu na osnovi seznam posameznih držav ali administrativni enoti države, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo (rdeče države).

Določa tudi 15 izjem, ko ob vstopu v Republiko Slovenijo ni potrebna napotitev v karanteno na domu in ni potrebno predložiti negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Med temi izjemami so tudi:
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 12 ur po prehodu meje;
 • osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza (dokazilo »Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

Določbe odloka veljajo od 16.11.2020