sreda, 30 december 2020 10:49

KORONAVIRUS 41 - PKP 7 - Zakon o interventnih ukrepih ZIUPOPDVE

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – PKP 7

Zakon (PKP7) o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki med drugim določa:

 1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogoja za starostno upokojitev Pojasnilo OZS
 2. Nadomestilo plače za karanteno in višjo silo od 1. 12. 2020 ne sme biti manjše od minimalne plače Pojasnilo OZS
 3. Čakanje na delo - izjava delodajalca, da ni davčni dolžnik in da je delavcem izplačal nadomestilo plače Pojasnilo OZS
 4. Koriščenje dopusta iz 2020 do 31. 12. 2021 Pojasnilo OZS
 5. Krizni dodatek delavcem ob decembrski plači Pojasnilo OZS
 6. Stroški izvedbe hitrih testov bodo delodajalcem povrnjeni v višini 40 € na zaposlenega Pojasnilo OZS
 7. Najemnine - odpoved in podaljšanje pogodbe ter odlog plačila najemnin za poslovne nepremičnine Pojasnilo OZS
 8. Sorazmernost upada prihodkov v 2020 napram 2019 bo urejena v pravilniku Pojasnilo OZS
 9. Spremembe pri izvršbi Pojasnilo OZS
 10. Več sredstev za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva (posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom)
 11. Kritje fiksnih stroškov podjetij do 2000 € mesečno na zaposlenega ( upad prihodkov več kot 70%, 1000€ ostaja za upad prihodkov od 30 do 70%)
 12. Pomoč izvajalcem cestnega prevoza potnikov
 13. Denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve
 14. Enkraten solidarnostni dodatek upokojencem, študentom, zaposlenim z najnižjimi plačami, otrokom do 18. leta starosti, staršem z več otroki, starejšim kmetom z nizkimi dohodki, novorojencem
 15. Višje plače zaposlenim v javnem zdravstvu in domovih za starejše, ki delajo z bolniki s covidom-19
 16. Del dohodnine, ki ga zavezanci lahko namenimo za donacije, povečan na 1% ( doslej 0,5%)

 

FURS pojasnila interventni ukrepi PKP7 6.1.2021