Print this page
sreda, 06 januar 2021 11:06

KORONAVIRUS 42 - PODALJŠANJE UKREPOV PKP 5 IN PKP6

PODALJŠANJE UKREPOV PKP 5 IN PKP 6

Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19  ( PKP 5) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 6) (Ur.l.195/2020 z dne 23.12.2020 in Ur. l. 199/2020), do 31.3.2021 podaljša naslednje ukrepe

  • pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ( 88. do 92. člen PKP 5) – izjavo bo mogoče oddati v eDavkih od 11.1.2021
  • delno povrnjen izgubljeni dohodek za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka (93. do 97. člen PKP 5 in 104. in 105. člen PKP 6) – izjavo bo mogoče oddati v eDavkih od 11.1.2021
  • nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej iz (57. do 67. člen PKP 5 in PKP 6)
  • pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov ( 109. člen PKP 6)
  • odloga plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
  • subvencioniran skrajšan delovni čas (podaljšan do 30. junija 2021)

Pojasnilo FURS - SAMOZAPOSLENI: temeljni dohodek, izgubljeni dohodek

Pojasnilo FURS - odlog davkov in prispevkov