ponedeljek, 08 marec 2021 09:59

KORONAVIRUS 47 - PREDLOGI OZS V PKP9

OZS je na vlado naslovila 25 predlogov k PKP9

 Za pomoč gospodarstvu v času epodemije COVID-19 je OZS vladi poslala predloge, ki so navedeni v priloženem dokumentu Predlogi OZS za PKP9 , izpostavljamo pa nekaj ključnih:

Povračilo stroškov za obvezna testiranja
  • v celoti se zagotovi sredstva za pokrivanje stroškov obveznega testiranja, in sicer do preklica epidemije
  • poenotenje cen testiranja različnih javnih zavodov po Sloveniji.
Regres za letni dopust za leto 2021 naj krije država
Zaradi epidemije COVID-19 je močno prizadeta likvidnost številnih slovenskih podjetij, ki le stežka zagotavljajo potrebna likvidna sredstva za stroške dela. Ker delodajalci nimajo likvidnostnih sredstev, naj regres za letni dopust za leto 2021 delavcem plača država. 
Mesečni temeljni dohodek za tiste, ki so registrirali dejavnost po 1. 9. 2020
Ukrep pridobitve temeljnega dohodka je podaljšan do 31. 3. 2021. Vendar so do njega upravičeni le samozaposleni, ki so pričeli z opravljanjem dejavnosti do 1. 9. 2020. Do temeljnega dohodka naj bodo upravičeni samozaposleni, ki so bili registrirani najkasneje na dan 1. 1. 2021. Pogoj za pridobitev temeljnega dohodka je upad čistih prihodkov od prodaje (več kot 20%) v prvem kvartalu 2021 v primerjavi s prvim kvartalom v 2019. 
Podaljšanje obstoječih moratorijev na kredite
Kmalu poteče moratorij na kredite, kar zbuja skrb zlasti tistim, ki jim je z odlokom še vedno  prepovedano opravljanje dejavnosti (gostinstvo in turizem).  Predlagan je sistemski ukrep, ki bi podaljšal moratorij za dodatnih 12 mesecev, če ne vsem, pa vsaj tistim, ki ne smejo opravljati dejavnost.
Ostali predlogi
  • da so do ukrepov pomoči upravičeni vsi, razen davčnih dolžnikov pred 13. 3. 2020
  • da se vse davčne dajatve in prispevki brezpogojno in brezobrestno odloži in da se s tem prav tako ne omeji upravičenosti do ukrepov pomoči.
  • delodajalcem naj se zaradi likvidnostnih težav omogoči daljše obdobje za izplačilo odpravnine oziroma in možnost obročnega odplačila
  • pri kritju fiksnih stroškov je predlagana razširitev lestvice 
  • ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ukrepi pomoči po interventnih zakonih naj se ne izključujejo
  • državna pomoč (čakanje na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, višja sila in karantena) naj se povrne direktno delavcu, z namenom, da delodajalci ne zalagajo svojih sredstev in potem predolgo čakajo na povrnitev s strani države.
  • predlog, da tistim podjetjem, ki kljub epidemiji poslujejo uspešno, ne bi bilo treba vračati državne pomoči, ampak naj ta sredstva namenijo za razvoj podjetja in nagrade zaposlenim.
  • da se najemnikom nepremičnin v zasebni lasti krije višje nadomestilo v sklopu mesečnih fiksnih stroškov ali pa se jim povrne celotno najemnino na podlagi dokazila o plačilu.
Gostincem naj se povrne nadomestilo za poslovno škodo
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je nenehno opozarjala in spraševala MGRT, zakaj gostinski lokali ne bi mogli poslovati na enak način kot menze v podjetjih. Odgovor MGRT je bil vselej enak, namreč, da gostinci teh storitev ne smejo opravljati. Prepričani smo, da je bila storjena napaka MGRT pri tolmačenju odlokov. Gostinci morajo biti upravičeni do nadomestila za škodo, ki je bila gostincem storjena.
V PKP9 naj se gostincem povrne nadomestilo za poslovno škodo, ki jim je bila povzročena v času prepovedi opravljanja storitev v B2B segmentu. Zaradi napačnih interpretacij odlokov in navodil MGRT namreč gostinci v minulih petih mesecih niso poslovali s podjetji (B2B), čeprav bi lahko.