četrtek, 25 marec 2021 10:42

KORONAVIRUS 49 - Dokazovanje upada prihodkov ( temeljni dohodek in čakanje na delo)

DOKAZOVANJE UPADA PRIHODKOV PRI ČAKANJU NA DELO IN PRI MESEČNEM TEMELJNEM DOHODKU

Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo in prejema mesečnega temeljnega dohodka (MTD) morajo zavezanci izpolnjevati določene zakonske pogoje.
Povzetek pogojev za dodelitev teh pomoči:

Spomladanski del ukrepov

Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo je po interventnih zakonih ZIUZEOP[1] (do 31. 5. 2020), ZIUOOPE[2] (do 30. 6. 2020), ZIUPDV[3] (do 31. 9. 2020) predviden upad prihodkov v višini 10% v letu 2020 glede na leto 2019 oziroma 10% upad povprečnih mesečnih prihodkov glede na primerljivo obdobje (odvisno od začetka/prenehanja poslovanja zavezanca). Enako velja tudi za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP (marec, april in maj 2020), kjer so zavezanci morali izkazati upad prihodkov v višini 10% v letu 2020 glede na leto 2019 oziroma 10% upad povprečnih mesečnih prihodkov glede na drugo primerljivo obdobje, ki je odvisno od začetka poslovanja.

Jesenski del ukrepov

Dne 24. 10. 2020 je bil sprejet ZZUOOP[4], ki je za uveljavljanje čakanja na delo (od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021)  in mesečnega temeljnega dohodka (oktober-december 2020 in januar-marec 2021) določil, da je za pomoč uveljavljeno po tem zakonu potrebno izkazovati upad prihodkov v višini 20 % v letu 2020 glede na leto 2019 oziroma glede na primerljivo obdobje, ki je odvisno od začetka poslovanja zavezanca.

Osmi protikorona paket - PKP 8 (ZDUOP[5])

PKP 8 je za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo po PKP 8 (od 1. 2. 2021 naprej) določil, da so ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020.

Protikorona ukrepi

PKP8 (od 05. 02. 2021 dalje): Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju
PKP7 (od 31. 12. 2020 dalje): Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju
PKP6 (od 28. 11. 2020 dalje): Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju
PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje): Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju
Protikorona ukrepi (od 20. 3. 2020 dalje):
Novice ter pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa
Ukrepi na carinskem področju v času COVID-19
Seznam upravičencev do MTD in oprostitve plačila PSV

Vir: FURS