torek, 30 marec 2021 15:46

KORONAVIRUS 51 - Omejitev gibanja med regijami od 1. aprila (prehajanje mogoče z izjavo)

Omejitev gibanja med statističnimi regijami

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ( Ur.l.47/2021) določa omejitve, ki veljajo od 1.aprila do 11. aprila 2021 in sicer:

1. Omejitev gibanje ljudi med 22. in 5. uro, razen za primere:

 1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog,
 3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
 4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
 5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

2. Omejitev gibanje med statističnimi regijami

Določene so izjeme, ko posameznik lahko prehaja med rdečimi regijami in drugimi regijami. Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za posameznike dovoljeno za:
 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog IZJAVA za ZAPOSLENE
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti IZJAVA PODJETNIKA 
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v statistični regiji prebivališča, ali če jih v statistični regiji prebivališča ni.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

 Izjava vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 Prehajanje med regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju in potrdila zdravnika se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, če ima v tej statistični regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih statističnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.