petek, 06 avgust 2021 10:27

KORONAVIRUS 58 - Ukrep PKP9 - BONI V GOSTINSTVU, TURIZMU, KULTURI....

PKP9 – BONI 2021

Zakon interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), Ur.l.112/2021 z dne 13.7.2021 določa začasne ukrepe za pomoč pri omilitvi in odpravi posledic epidemije na najbolj prizadetih področjih gospodarstva, med drugim tudi uvedbo bonov. 

Uvedba bonov 2021 je namenjena izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za vse državljane (odrasli 100€, mladoletni 50 €). Spremenjen je tudi pogoj za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so dejavnost odprla v letošnjem letu.

Bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS, ki ga ima vsaka oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje (upravičenec do bona) in ga lahko unovči pri ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, za plačilo opravljenih dovoljenih storitev do 31.12.2021. 

Od bona se ne plača dohodnine in bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev. Zanj ni potrebno zaprositi in se ga ne dobi po pošti v fizični obliki. V veljavi sta dve vrsti bona:

 • TB (turistični bon): Bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma v vrednosti o 200 € (oseba, ki je bila na dan 13. marec 2020 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2020 dopolnile 18 let) in 50 € (vse ostale osebe)
 • BON21: Bon za spodbujanja potrošnje v gostinstvu,  turizmu, športu in kulturi v vrednosti 100 € (oseba, ki je bila na dan 30. junij 2021 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2021 dopolnile 18 let) in 50 € (vse ostale osebe)

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd. Za prenos bona na upravičenca je potrebna izjava ( Priloga 3 ali  Priloga 3 - BON21).

Informacije o bonih na spletni povezavi:

Turistični boni – Pogosta vprašanja in odgovori FURS

Novi boni za leto 2021 - z razširjenim naborom ponudnikov

Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov (AJPES)

Turistični BON in BON21 FURS

Kje se lahko preveri, ali poslovni subjekt izpolnjuje pogoje kot ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovčujejo boni?

 

Unovčitev bonov

 1. TB se lahko unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom pri poslovnem subjektu, ki je na dan unovčenja bona: 
 • vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) in v Register nastanitvenih obratov (RNO), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
 • opravlja katero od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
 • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
 1. BON21 se lahko unovči za plačilo storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture pri poslovnem subjektu, ki je na dan unovčenja bona:
 • vpisan v PRS in
 • opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed dejavnosti:
 • 3.120 – Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 – Obratovanje žičnic
 • 55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140 – Kinematografska dejavnost
 • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • 90.010 – Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 – Dejavnost muzejev
 • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 – Druge športne dejavnosti
 • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Preverjanje podatkov

 1. Komu pripada TB (turistični bon) in BON21 se lahko preveri, na odprtem delu portala  eDavki. Postopek: v iskalnik v desnem zgornjem kotu se vpiše davčna številka fizične osebe, Odpre se okno "Pogosta vprašanja", Upravičenec do bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (BON21), Upravičenec do turističnega bona (TB), Klik za podrobnosti
 2. Ali poslovni subjekt (PS) ustreza pogojem za ponudnika storitev za unovčevanje BON21 (za TB preverjanje ni mogoče) se prav tako preveri na odprtem delu portala   eDavki. Postopek: V iskalnik v desnem zgornjem kotu se vpiše DŠ PS, Odpre se okno "Pogosta vprašanja" > Ponudnik storitve za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (BON21), Klik za podrobnosti

Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov. Pri BON21 je dodatno predpisano, da ponudnik lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev.

Pri unovčevanju bonov je potreben identifikacijski dokument, in podpis obrazca Potrditev unovčitve bona ( Priloga 1 in/ali  Priloga 1 – BON21), v primeru prenesenega bona pa izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona ( Priloga 3 in/ali  Priloga 3 – BON21) oziroma v primeru unovčenja bona drugega upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi ( Priloga 2 in/ali  Priloga 2 – BON21)