petek, 17 september 2021 14:22

KORONAVIRUS 61 - Odlok PCT pogoj (dopolnjeno 24.9.2021)

ODLOK KORONAVIRUS – IZPOLNJEVANJE PCT POGOJA 

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, nadomešča večino doslej veljavnih odlokov, povezanih s COVID-19.

Odlok, Spremembi 149/2021 in 152/2021 odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l. 147, 149 in 152/2021 z dne 23.9.2021), določa:
 • pogoj PCT, pogoji za ustreznost testa PCR, testa HAG, testa HAG za samotestiranje
 • uporabo zaščitne maske
 • razkuževanje rok
 • medosebna razdalja
 • prezračevanje zaprtih prostorov
S pogojem PCT je dovoljeno opravljanje dejavnosti samozaposlenih in delo delavcev (zaposlenih). 
Pogoj PCT morajo izpolnjevati samostojni podjetniki in vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ( študenti, dijaki, upokojenci, družinski člani…) PCT pogoj ni potreben v primeru dela od doma (dopolnjeno 24.9.2021).
Pogoj PCT velja tudi za stranke / naročnike / poslovne partnerje

1. PCT POGOJ

Pogoj prebolelosti:  lahko izkažemo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni,
Pogoj cepljenosti: lahko izkažemo s potrdilom o cepljenju po:
 • drugem odmerku cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku.
 • prvem odmerku cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Pogoj prebolelosti  in dokazilo o cepljenju s prvim odmerkom:   Za osebe, ki izkažejo prebolelost z dokazilom in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgoraj navedenih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja
Pogoj PCT je izpolnjen tudi z negativnim testom na prisotnost virusa SARS-CoV-2, z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG). Negativen rezultat testa HAG be sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.
V primeru pozitivnega rezultata testa HAG ali testa HAG za samotestiranje se mora testirana oseba udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
PCT pogoj samozaposleni / zaposleni:
PCT pogoj za samozaposlene / zaposlene je izpolnjen tudi s testom HAG za samotestiranje
Obveznosti delodajalca / samozaposlenega / odgovorne osebe: 
 • preverjanje PCT pogoja zaposlenih (preverjanje z zgoraj navedenimi dokazili, tudi s testom HAG za samotestiranje),
 • V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.
 • Rezultat testiranja s testom HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP (Centralni register podatkov o pacientih). Samotestiranje je priznano le v podjetju, zaposleni rezultata ne more uporabljati za druge aktivnosti (frizerske, gostinske, prireditvene, ... storitve ali obiske institucij, kjer se zahteva izpolnjevanje pogoja PCR).
 • Za namen evidentiranja samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega ali druge osebe, ki opravlja delo na drugi pravni podlagi,
 • Odgovorna oseba/delodajalec določi čas in kraj testiranja na delovnem mestu,
 • Samotestiranje se izvaja 1X tedensko v enakih presledkih (npr. vsak ponedeljek),
 • Teste zagotavlja odgovorna oseba v podjetju (delodajalec ali od njega pooblaščena oseba),
 • preverjanje PCT pogoja uporabnikov storitev / strank / gostov / naročnikov (NE VELJA test HAG za samotestiranje, negativen test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa),
 • zagotavljanje testov za zaposlene,
 • na vidnem mestu pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja (priloga),
 • v primerih srečanj, poslovanja med podjetji  B2B na vstopnih točkah preverjati izpolnjevanje pogoja PCT pri udeležencih.
Strošek testiranja krije delodajalec.
PCT pogoj stranke / naročniki / gostje / poslovni partnerji
Stranke morajo izpolnjevati PCT pogoj (ne velja HAG test za samotestiranje, pač pa samo PCR ali HAG test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa).  
PCT pogoj  pri strankah / gostih mora preverjati odgovorna oseba ( npr. s.p., zakoniti zastopnik ali druga odgovorna oseba)
PCT pogoj velja tudi za poslovanje ned podjetji B2B, udeležence srečanj   
Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti zaposlene in potrošnike / uporabnike storitev o obveznosti izpolnjevanja PCT pogoja in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje
Strošek testiranja krije stranka / naročnik.
Izjeme, ko strankam ni potrebno izpolnjevati PCT pogoja:
 • nujna oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, prodaja živil in pijače zunaj prodajaln),
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 • osebam, ki so mlajše od 15 let (o.p. prej 12 let) in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane
 • osebam, ki pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2
 • uporabnikom poštnih storitev, čer gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice
 • nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja
 • nujna oskrba v humanitarnih skladiščih, centrih za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam
 • oskrba z gorivom v primeru plačila na odprtem delu bencinskega servisa (dopolnjeno 24.9.2021) 
Obveznost preverjanja PCT pogoja
Odgovorna oseba  je dolžna preverjati izpolnjevanje pogoja PCT z APLIKACIJO za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za mobilne naprave na povezavi:

 APLIKACIJA PREVERJANJE POTRDIL EU DCP

NAVODILA ZA PREVERJANJE DCP POTRDIL

 

2. ZAŠČITNA MASKA

  Zaščitna maska je obvezna pri gibanju in zadrževanju:
 • v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih (Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine)
 • na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih (ne velja za člane istega gospodinjstva  in za odprte javne kraje, kjer se upošteva pogoj PCT).
 • Izjema: zaščitna maska ni potrebna za sedeče goste v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač ( velja pa PCT pogoj).
3. RAZKUŽEVANJE ROK
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok
4. PREZRAČEVANJE ZAPRTIH PROSTOROV
Izvajalci dejavnosti so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost.

 

Globe za neupoštevanje ukrepov po odloku

Globe za prekrške zaradi neupoštevanja ukrepov po odloku določa Zakona o nalezljivih boleznih in sicer:

 • od 4.000 do 100.000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba
 • od 2.000 do 50.000 € se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
 • od 400 do 4.000 € se za prekršek kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
 
POJASNILA: IZPOLNJEVANJE IN PREVERJANJE PCT POGOJA
Pojasnilo ministrstva - odgovori na vprašanja
Smernice o preverjanju PCT pogojev za DELODAJALCE IN POSAMEZNIKE- informacijski pooblaščenec