ponedeljek, 22 avgust 2022 13:06

SPREMSTVO PRVOŠOLCA NA PRVI ŠOLSKI DAN

PRAVICA DO PLAČANE ODSOTNOSTI STARŠEV ZA SPREMSTVO PRVOŠOLCA NA PRVI ŠOLSKI DAN

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenca prvega razreda na prvi šolski dan.
Pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, ki je učenec prvega razreda, pripada obema staršema. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (npr. potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok v prihajajočem šolskem letu obiskoval prvi razred.
Pravica do odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi šolski dan velja za vse delavce, ne glede na vrsto dejavnosti ali sektorja, v katerem delajo.