četrtek, 08 december 2022 10:56

PLASTIČARJI - OBVEZNOSTI PROIZVAJALCEV PO NOVI UREDBI

Podrobnosti za proizvajalce in uvoznike plastike za enkratno uporabo 

UREDBA  o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ( Ur.l.132/2022) določa: 

- cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, 

 - cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri oblikovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 

- pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), 
- cilje ločenega zbiranja odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 
- zahteve za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki Sloveniji, 
- zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, 
- ukrepe in stroške za ozaveščanje.

Več informacij na: Pojasnila in časovnica