sreda, 26 april 2023 15:43

POPOLDANCI - VIŠJI PAVŠALNI PRISPEVKI 2023

      PAVŠALNI PRISPEVKI PIZ 

Sprememba pavšalnih prispevkov PIZ za posebne primere zavarovanja - popoldanci

Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo zavezanci v pavšalnih zneskih. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je objavljen v Uradnem listu 30/2023 z dne 10.3.2023) in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.
Pavšalne prispevki za posebne primere zavarovanja plačujejo osebe, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana kot samozaposlena oseba (popoldanci) v znesku 42,19 (doslej 41,04€) mesečno.
Zavezanci (s.p. popoldanci) prispevke za posebne primere zavarovanja po novih zneskih prvič plačajo za april 2023 in sicer do 20. 5. 2023.

Skupni pavšalni prispevki 

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci), morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ) in za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ). Popoldanci plačujejo pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

  • ZZ prispevki: od 1.1.2023 je višina pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 42,91€ 
  • PIZ prispevki: od 1.4.2023 do 31.3.2024 je pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 42,19( v primeru, da zavezanec  v posameznem mesecu začne na novo opravljati dejavnost ali preneha opravljati dejavnosti in jo opravlja dejavnost manj kot 15 dni, plača polovičen znesek prispevka PIZ.

Skupni pavšalni prispevki od 1.4.2023 so 85,10€ (42,91€ + 42,19€), ki se jih plača na prehodni račun do 20. v mesecu za pretekli mesec.