ponedeljek, 05 junij 2023 11:29

POROČANJE O CENAH ŽIVILSKIH PROIZVODOV

OBVEZNOST ZAVEZANCEV ZA POROČANJE O CENAH, PRODANI KOLIČINI IN O POREKLU KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV

Na osnovi Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov ( Ur.l. 30/2023 z dne 31.5.2023) se bo izvajala kontrole gibanja cen kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov. Odredba določa obveznost zavezancev za pošiljanje podatkov o odkupnih oziroma prodajnih ponderiranih cenah, o odkupljeni oziroma prodani količini in o poreklu kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov.

V skladu z odredbo se bodo zbirale cene in količine ter poreklo v sektorjih žit, mesa, mleka, jajc, sadja in zelenjave.

Zavezanci za poročanje so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci, torej deležniki v celotnih verigah preskrbe s hrano in sicer:

  • mikro podjetja z od 500.000 do 2.000.000 € letnega prometa,
  • mala podjetja z nad 2.000.000 do 10.000.000 € letnega prometa,
  • srednja podjetja z nad 10.000.000 do 50.000.000 € letnega prometa in
  • velika podjetja z nad 50.000.000 € letnega prometa.

Zavezanci, za poročanje so:

  • pridelovalec, ki je fizična ali pravna oseba in ki prideluje in prodaja lastne kmetijske pridelke in sodi med mikro, malo, srednje ali veliko podjetje;
  • posrednik, ki je pravna ali fizična oseba, če odkupuje kmetijske pridelke ali živilske proizvode za namen prodaje naprej v predelavo ali trženje in po zadnji javno dostopni bilanci sodi med mala, srednja ali velika podjetja;
  • predelovalec, ki je pravna ali fizična oseba, če opravlja dejavnost proizvodnje živil, ki so uvrščena v oddelek C10 standardne klasifikacije dejavnosti in po zadnji javno dostopni bilanci sodi med mala, srednja ali velika podjetja;
  • trgovec, ki je pravna oseba ter opravlja trgovinsko dejavnost z živili in po zadnji javno dostopni bilanci sodi med velika podjetja

Zavezanci morajo prvič poslati Poročilo najpozneje do 14. avgusta 2023 za mesec julij. V naslednjih mesecih pa zavezanci pošljejo najpozneje deseti delovni dan za pretekli mesec.

Odredba začne veljati 1. julija 2023 in velja šest mesecev.