četrtek, 03 avgust 2023 14:09

POPLAVE 1 - ŠKODA V GOSPODARSTVU - OBČINA CERKNO

OBČINA CERKNO – POPLAVE 17.-22.7.2023 - ŠKODA V GOSPODARSTVU

S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo prejeli sklep za ocenjevanje škode po poplavah v obdobju 17. – 22.7.2023 ( sklep v prilogi).

Sporočite oceno in opis, če ste zaradi poplav utrpeli morebitno škodo v gospodarstvu (na strojih/opremi, zalogah, izpad prihodka), da jo bomo posredovali ministrstvu. V kolikor bo ministrstvo prejelo informacijo, da je škoda nastala, bodo začeli s postopkom zbiranja podatkov o oceni škode v gospodarstvu.

Prosimo vas za vaš odziv do torka, 8.8.2023.

Sklep - ocenjevanje škode neurje in poplave 17.-22. julij 2023