torek, 22 avgust 2023 08:33

POPLAVE 17 - VLOGE ZA POMOČ GOSPODARSTVU

POPLAVE 2023 – PRIJAVA / OCENA ŠKODE

Ocenjevanje in prijava škode po poplavah v juliju in avgustu 2023 bo potekala na dveh nivojih:

 • ŠKODA NA STROJIH IN OPREMI, ZALOGAH IN ZARADI IZPADA DOHODKA – prijava ministrstvu
 • ŠKODO NA OBJEKTIH – prijava občini

 

 1. ŠKODA V GOSPODARSTVU (razen objektov) prijava na MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
1.9.2023 - rok za prijavo škode, če oškodovanec želi prejeti 10% predplačila
20.9.2023 - zadnji rok za oddajo vloge
Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu. Ocena škode na poslovnih stavbah se NE vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.
Oškodovana podjetja bodo prejela pomoč v višini do 60 %, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano, sicer bo povračilo do 50%. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev.
Upravičenci do pomoči
Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 1. Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah skladno s sklepomUprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih občin, navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR. Kot potencialno prizadete opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Oškodovanci lahko pri svoji občini preverijo, ali se šteje za prizadeto.
 2. So utrpeli naslednje vrste škode:
  - škodo na strojih in opremi in/ali
  - škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
  - škodo zaradi izpada prihodka.
 3. Zaradi posledic poplave v avgustu 2023ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

 Pojasnila za oškodovance za postopek pridobitve predplačila (po oddani oceni)

 • Za predplačila sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu, je potrebno pravočasno oddati ocene škode na priloženem obrazcu. Upravičencem bodo izdane odločbe in izplačana predplačila do višine 10 % ocene, ki jo je upravičenec posredoval ministrstvu.
 • Oškodovanec ne bo mogel uveljavljati višje dejanske škode, kot jo bo ocenil v oddanem obrazcu.
 • Obrazcu za oceno škode in predplačilo še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov, računovodskih listin, drugih potrdil, dokazil….
OPOZORILO: Pri oceni škode na strojih in opremi se upošteva poštena tržna vrednost (ni potrebno upoštevati knjigovodske neodpisane vrednosti). Več o tem je navedeno v Navodilih za izpolnjevanje obrazca.
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za oceno škode poplave 2023 v3
OBRAZEC z izjavo poplave 2023

 Več informacij na: Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah | GOV.SI

 

 1. ŠKODA NA OBJEKTIH prijava na OBČINI CERKNO  - ROK ZA ODDAJO VLOGE 23.8.2023 DO 11. URE

Prijava škode, nastale na objektih je potrebno oddati na spodaj navedenih obrazcih, priložiti fotografije poškodovanega objekta / zemljišča in na vlogi navesti telefonsko:

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., zadeva: Prijava škode – Neurje julij 2023
 • dostavite v tajništvo Občine Cerkno v času uradnih ur ali
 • pošljete po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.