ponedeljek, 13 november 2023 13:24

EVIDENCA DELOVNEGA ČASA - OBVEZNOSTI OD 20.11.2023

EVIDENCE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI

Sprememba Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. 50/2023 z dne 5.5.2023) določa, katere novosti se začnejo uporabljati 20. novembra 2023.
Obvezni podatki v evidencah, ki jih delodajalec vpisuje že sedaj:
 1. podatki o številu ur
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa
 3. opravljene ure v času nadurnega dela
 4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila
 5. neopravljene ure, za katere s prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače in
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa

Od 20.11.2023 je v evidenco poleg obstoječih podatkov potrebno vpisati tudi:

 1. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela (velja za vse delavce, tudi za terenske delavce, gradbince, ...)
 2. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom Delodajalec bo lahko glede obsega izrabe odmora vpisoval uro odhoda na odmor in prihoda z odmora ali pa le podatek, da je delavec odmor izrabil in v kakšnem trajanju. Delodajalec lahko ta podatek opredeli tudi v pravilniku, v katerem je npr. navedeno, da imajo zaposleni odmor vsak delovni dano od 10. do 10.30.
 3. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ( nočno, nedeljsko, izmensko, praznično delo, delo v deljenem delovnem času in druge razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo)
 4. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času ( v gostinstvu, gradbeništvu,…)
 5. vpis tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oz. letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa

Za koga se vodijo evidence

 • za zaposlene delavce (sklenjena pogodbo o zaposlitvi)
 • za osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca (študenti, upokojenci, osebe s podjemno in avtorsko pogodbe, kratkotrajno delo….)
 • za osebe, ki opravljajo delo za delodajalca kot samostojni podjetnik
 • za osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja

 

INFORMACIJE:  Novosti glede beleženja izrabe delovnega časa na podlagi novele ZEPDSV-A so objavljene na povezavi POJASNILA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA - MDDSZ

 

PONUDBA ZA APLIKACIJO URNIK.NET
Uporaba aplikacije je brezplačna do 1.3. 2024. Po tem datumu pa se Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije dogovarja za popust za člane zbornice. 
Priloga:

PRILOGA1 Kratka predstavitev Urnik.NET

PRILOGA2 Urnik.NET CENIK

PRILOGA3 Kratka navodila Urnik.NET