Sekcije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije povezuje svoje člane tudi po dejavnostih. V ta namen je ustanovila 30 strokovnih sekcij (naslednic cehov).

Naloge sekcij

  • spremljajo pogoje za delo in poslovanje svojih članov ter opravljajo številne aktivnosti za njegovo izboljšanje (kakovost, standardizacija, uvajanje sodobnih tehnologij ...),
  • predlagajo spremembe zakonodaje, zastopajo interese članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb,
  • v organih OZS in drugih institucijah skrbijo za uveljavljanje skupnih interesov članov,
  • skrbijo za redno in dopolnilno strokovno izobraževanje članov, za skupne promocijske aktivnosti in za spoštovanje dobrih poslovnih običajev in
  • spodbujajo racionalno uporabo energije in varovanje okolja.

Dostop do nekaterih vsebin imajo samo člani zbornice in sicer s prijavo:

  • OZS PRIJAVA NA PORTAL 01 kako se prijaviti
  • OZS PRIJAVA NA PORTAL s kartico MOZAIK PODJETNIH