Zakonodaja - spremembe

 

 

petek, 14 junij 2019 09:45

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Obveznosti delodajalca in samozaposlenih oseb Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost in…
torek, 16 oktober 2018 08:35

ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS

Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 določa, da se pogodbe o zaposlitvi praviloma sklepajo za nedoločen čas in le izjemoma naj…
petek, 05 oktober 2018 15:35

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU -...

Obveznosti delodajalca in samozaposlenih oseb Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost in…
petek, 03 avgust 2018 07:43

Zakonodaja - novosti

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost in…