petek, 06 avgust 2021 10:08

KORONAVIRUS 56 - POVRAČILO NADOMESTILA ZA KARANTENO ALI VIŠJO SILO

POVRAČILO NADOMESTILA ZA KARANTENO ALI VIŠJO SILO

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), Ur.l.112/2021 z dne 13.7.2021 vključuje tudi ukrep povračila nadomestila plač zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja del zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Uveljavljanje povračila: od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

Višina nadomestila plače

  • za čas karantene je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni (80 % ali 100 % osnove),
  • za okoliščine višje sile je enaka kot pri nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov (80 % osnove),
  • nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače

Oddaja vloge za povračilo nadomestila na portalu za delodajalce, obvezna priloga izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin, če uveljavljate povračilo nadomestila iz razlogov višje sile.

Rok za oddajo vloge: v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza ali zaprtja mej), najkasneje do 31. 12. 2021. 

ZRSZ - Povračilo Karantena Višja sila