torek, 05 maj 2020 15:22

KORONAVIRUS 24 - 8.5.2020 - Pomemben datum za uveljavljanje pomoči

SAMOZAPOSLENI - 8.5.2020 rok za oddajo vloge

Samozaposleni, ki želi uveljaviti oprostitev plačila prispevkov in uveljavljanje temeljnega dohodka za marec in april 2020, mora izjavo oddati najpozneje do 9.5.2020.
Na portalu eDavki se izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka lahko odda od 14. aprila 2020 do 31. maja 2020. Izjava se lahko poda za celotno obdobje ( od 13.marca do 31.maja) ali pa za vsak mesec posebej.

 Pojasnilo FURS

 

DELODAJALCI - 8.5.2020 – rok za oddajo vloge za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo za marec in april

Delodajalci, ki vloge za delavce na čakanju na delo na ZRSZ za povračilo nadomestila plače niso oddali ali jim je bila zavrnjena, jo lahko oddajo še v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A (do 8. 5. 2020). Določba velja tudi za delavce, ki so bili na čakanju na delo od 13. 3. 2020 dalje ( 52. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A).
Pojasnilo