četrtek, 17 december 2020 13:27

KORONAVIRUS 39 - Novi odloki o prepovedi opravljanja dejavnosti in omejitvi gibanja in zbiranja ljudi ( posodobljeno 11.1.2021)

1. EPIDEMIJA PODALJŠANA ZA MESEC DNI
Vlada je 16.12.2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s tem se na območju Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati 18. decembra 2020 in velja 30 dni.

2. ODLOKI KORONAVIRUS:  

 1. Odlok o začasni PREPOVEDI ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ( Ur. l. 4/2020 z dne 8.1.2021), –VELJAVNOST od 9.januar do vključno 15.januar 2021, določa:
 • Prepovedano je ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom (končnemu potrošniku fizični osebi)
 • Dovoljeno je ponujanje in prodaja blaga in storitev med podjetij ob obveznem upoštevajte navodila NIJZ  in se kolikor je le mogoče, izogibati stikom
 • Dovoljeno je delo v delavnicah  z upoštevanjem priporočil NIJZ za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 - obvezno upoštevajte navodila  ( varnostna razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporaba rokavic, zaščitne maske, izogibanje delu v skupinah, …

       IZJEME: Med izjemami, ki dovoljujejo ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom so tudi:

 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki ( sprememba 9.1.2021),
 • priprava jedi in pijač v primeru dostave (brez časovne omejitve)
 • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki
 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja
 • lekarne
 • kmetijske prodajalne
 • bencinski servisi
 • pošte, dostavne službe
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terpevtske storitve
 • tržnice s hrano
 • trafike
 • frizerske storitve
 • storitve medicinske pedikure in medicinske manikure ( sprememba 9.1.2021)  
 • čistilni servisi (sprememba 9.1.2021)

Pogoj za opravljanje dejavnosti: ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost

Dejavnost se lahko opravlja v skladu s Priporočili NIJZ

 

 1. Odlok in spremembe odloka o začasni delni OMEJITVI GIBANJA ljudi in omejitvi oziroma PREPOVEDI ZBIRANJA ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. l. 193/2020, 196/2020 in 204/2020, 2/2021 z dne 7.1.2021) –VELJAVNOST  od 24. decembra 2020 do 15. januarja 2021, ki določa:
 • omejitev prehajanje med OBČINAMI ( merilo je stalno ali začasno prebivališče). Omejitve ne veljajo za 13 izjem, med katerimi so tudi  prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarske dejavnosti
 • omejitev gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog
 • prepovedano je zbiranje ljudi. Omejitev ne velja za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
 • prepovedane so vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi
 • Od 24. decembra 2020 od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure in od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure lahko osebe prehajajo med občinami in regijami brez omejitev, če prehajajo zaradi obiska na zasebnih površinah z največ šestimi osebami iz največ dveh gospodinjstev, pri čemer se v to število ne vštevajo osebe, mlajše od 15 let.

        

 1. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur.l.204/2020 in 2/2021 z dne 7.1.2021) - VELJAVNOST od 2. do 15. januarja  2021
 • Nova pravila odrejanja karantene – vstop v Republiko Slovenijo
 • Pojasnilo OZS

 

 1. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l.198/2020, 2/2021 z dne 7.1.2021 - VELJAVNOST od 16. decembra 2020 do 5. januarja 2021), določa
 • Obvezna uporaba zaščitne maske: na zaprtih javnih krajih in prostorih, pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, v osebnih vozilih če je v vozilu več oseb različnih gospodinjstev
 • obvezno razkuževanje rok na javnih krajih in prostorih