petek, 06 avgust 2021 10:12

KORONAVIRUS 57 - Ukrep PKP9 NADOMESTILO ZA SKRAJŠAN DELOVNI ČAS

PKP9 – NADOMESTILO SKRAJŠAN DELOVNI ČAS

Zakon interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), Ur.l.112/2021 z dne 13.7.2021 določa tudi ukrep nadomestila za skrajšan delovni čas. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je objavilo pojasnila glede izvajanja ukrepa povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas ter drugimi ukrepi, sprejetimi na podlagi tega zakona in Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ). 
Uveljavljanje povračila: od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021
Višina nadomestila: delodajalci so upravičeni do povračila 80 % nadomestila plače (bruto II.). Višina povračila je omejena z višino polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2020.
Obvezno je obveščanje Zavoda v primeru poziva delavca na polni delovni čas.
Rok za oddajo vloge: v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, najkasneje do 30. 9. 2021.

Oddaja vloge za povračilo nadomestila:  portal za delodajalce, k vlogi je potrebno obvezno priložiti odredbe o skrajšanem delovnem času

POJASNILO ZRSZ - Povračilo Skrajšani delovni čas

POJASNILA OZS: Pogoji za podaljšane in prenovljene ukrepe skladno z ZIUPGT

POJASNILO: Ministrstvo-Posodobljena pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas

POJASNILO OZS Poročanje podatkov na REK-1 v primeru koriščenja subvencije za skrajšan delovni čas