SPOT (VEM TOČKA)

SPOT, Slovenska poslovna točka - V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Pod okrilje Slovenske poslovne točke prehaja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM).

Točke SPOT (VEM - vse na enem mestu) so mesta, prek katerih stranke osebno vlagajo vloge za registracijo (ustanovitev, vpis sprememb, izbris) gospodarskih družb (d.o.o.) ter vloge za registracijo samostojnih podjetnikov in njihovih delov. Vloge lahko stranke (v primeru, da imajo ustrezni digitalni certifikat) oddajo tudi od doma preko spletne povezave.

OOZ Idrija je ena od SPOT točk (VEM), kjer lahko bodoči ali obstoječi podjetniki (samostojni podjetniki ali družba z omejeno odgovornostjo) hitro in brezplačno uredi zagon podjetja z uradno registracijo ter opravi številne druge postopke, ki mu bodo sicer vzeli čas pri različnih organih.

KAJ LAHKO OPRAVITE PREKO SPOT (VEM) TOČKE?

Opravila, ki jih lahko za vas opravimo preko portala SPOT (eVEM sistema) so:

… ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Registracija

 • vpis v Poslovni register Slovenije
 • prijava sprememb podjetnika v poslovni register (firma, sedež, dejavnosti, zastopnik,…)
 • izbris podjetnika iz poslovnega registra
 • vpis in spremembe poslovnih enot in podružnic

Prijava davčnih podatkov

 • vpis podatkov v davčni register
 • zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Obvezno socialno zavarovanje

 • prijava samostojnega podjetnika v obvezno socialno zavarovanje (M1)
 • prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje (M1)
 • prijava kasnejših sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju (M3)
 • odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M2)
 • prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)

Izdaja obrtnih dovoljenj (glej Javna pooblastila)

Pooblaščanje

 • pooblaščanje oseb za delo na portalu SPOT (e-VEM)

Dokumenti, ki jih prinesete s seboj na vstopno točko:

 • osebni dokument
 • davčna številka
 • izjava lastnika objekta, kjer imate poslovni naslov (overjeno izjavo prinesete s seboj samo ob registraciji ali spremembi poslovnega naslova v kolikor niste lastnik objekta, kjer boste imeli registriran poslovni naslov). Overitev podpisa na izjavi lahko brezplačno uredimo tudi na OOZ Idrija.
 • izjava pooblaščenca: če želite za zastopnika imenovati prokurista ali zastopnika za primer smrti, potrebujete njegovo privoljenje
 • obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti: če želite z dejavnostjo prenehati, morate o tem obvestiti AJPES vsaj 15 dni pred želenim datumom prenehanja opravljanja dejavnosti
 • druge priloge ( npr. pogodba o zaposlitvi ob prijavi delavca v socialna zavarovanja),
 • pooblastilo (overjeno pooblastilo v kolikor opravljate vpis samostojnega podjetnika preko portala SPOT (eVEM) kot pooblaščenec)
 • podatke, potrebne za vpis v davčni register ( podatki o načrtovanih prihodkih in odhodkih, o načinu ugotavljanja davčne osnove, način vodenja poslovnih knjig, podatki o računovodenju, …)

 … ZA GOSPODARSKE DRUŽBE

Registracija

 • registracija enostavne eno ali več-osebne d.o.o. in vpis v sodni/poslovni register z dodelitvijo matične in davčne številke
 • spremembe naziva firme, naslova, zastopnika in dejavnosti
 • vpis, sprememba ali izbris poslovne enote ali podružnice
 • sprememba dejavnosti (vpis dodatnih dejavnosti, izbris dejavnosti)

Prijava davčnih podatkov

 • vpis v davčni register
 • zahtevek za identifikacijo za namene DDV

Obvezno socialno zavarovanje

 • prijava prostega delovnega mesta
 • prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje (M1)
 • prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje (M1)
 • prijava kasnejših sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju (M3)
 • odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M2)

Izdaja obrtnih dovoljenj (glej Javna pooblastila)

Pooblaščanje

 • pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Dokumenti, ki jih prinesete s seboj na vstopno točko:

 • osebni dokument
 • davčna številka
 • določene priloge (za nekatere postopke, npr. pogodba o zaposlitvi ob prijavi delavca v socialna zavarovanja),
 • poznavanje podatkov za sporočanje pristojnim organom (npr. podatki o načrtovanih prihodkih in odhodkih, o načinu ugotavljanja davčne osnove, način vodenja poslovnih knjig, podatki o računovodenju, …)

Za izvedbo postopkov se lahko predhodno najavite na telefon 05 37 34 750 ali preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Povezave:
Državni portal za podjetja eVEM
Aplikacija za kontrolo fantazijskega imena firme
Standardna klasifikacija dejavnosti SKD
Seznam poklicev

Obrazci