Svetovanje

PODJETNIŠKO SVETOVANJE

 • svetovanje pri ustanovitvi samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo
 • svetovanje pri spremembah in zapiranju podjetij
 • registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo  v sistemu e-VEM (Vse na Enem Mestu)
 • izvajanje ostali postopkov preko portala e-vem (prijava davčnih podatkov, izbris s.p.-ja, pooblastila,…)
 • izdaja obrtnega dovoljenja, sklepa o vpisu v obrtni register
 • pomoč pri pridobivanju licence za opravljanje prevozov
 • pomoč pri izpolnjevanju najrazličnejših vlog

SVETOVANJE NA DELOVNOPRAVNEM PODROČJU

 • sestavljanje pogodb o zaposlitvi in obrazcev za zavarovanje
 • sestavljanje rednih in izrednih odpovedi ipd.
 • izdajanje sklepov o določitvi letnega dopusta

PRAVNO SVETOVANJE

 • pravno svetovanje in reševanje konkretnih problemov
 • vlaganje predlogov za e-izvršbe
 • pisanje opominov
 • urejanje lastniških razmerij
 • svetovanje pri prodaji nepremičnin
 • svetovanje pri kupovanju nepremičnin
 • svetovanje na področju delovne zakonodaje
 • svetovanje v obligacijskih razmerjih
 • svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine

DAVČNO, FINANČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

 • svetovanje na davčnem, finančnem in računovodskem področju
 • svetovanje pri prodaji, nakupu in najemu osnovnih sredstev
 • svetovanje pri statusnem preoblikovanju podjetja
 • svetovanje pri prenosu podjetja
 • svetovanje pri sestavljanju poslovnih izkazov

POSLOVANJE S TUJINO

 • informiranje o pogojih za opravljanje dela v tujini
 • priprava vloge za opravljanje storitve v tujini s prevodom in sodno overitvijo dokumentov po ugodnejših cenah 

OSTALE OBLIKE SVETOVANJA

 • svetovanje na področju varnosti pri delu
 • svetovanje na področju požarne varnosti
 • svetovanje na področju varstva okolja

Svetovalne storitve so za člane OOZ Idrija brezplačne. Za nečlane so svetovalne storitve plačljive v skladu z veljavnim cenikom.  

Člani so upravičeni tudi do svetovanja specialističnih svetovalcev:

 • davčno in pravno svetovanje strokovnjakov, s katerimi ima OOZ Idrija sklenjeno pogodbo 
 • svetovalcev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Več na svetovanje OZS.