Prispevki

Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja, in sicer:

Prijave v obvezno socialno zavarovanje se vlagajo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Navedeni zakoni določajo tudi:

  • · osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki),
  • · vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance,
  • · zavezance za plačilo prispevkov.

 MESEČNI PODATKI: PRISPEVKI, ZAVAROVALNE OSNOVE, OLAJŠAVE, PLAČE, DOHODNINSKA LESTVICA

četrtek, 15 november 2018 14:01

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način…
četrtek, 11 oktober 2018 14:08

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST...

Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja že ob registraciji dejavnosti oziroma ob vpisu v ustrezen…
ponedeljek, 08 oktober 2018 09:48

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Zavarovalna osnova za plačilo prispevkov Mesečna zavarovalna osnova je zavezancu določena glede na dosežen dobiček. Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo…