REGRES IN LETNI DOPUST - Odgovori ministrstva

Epidemija COVID-19 je bila 31.5.2020 preklicana, zato veljajo le še nekateri interventni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije. Med ukrepi, ki še veljajo, za delodajalca ni nobenih olajšav glede izplačila regresa za letni dopust delavcem. 

Glede letnega dopusta in regresa se torej uporablja Zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da ima delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, pravico do regresa in sicer najmanj v višini minimalne plače.
Delavec, ki je upravičen do sorazmernega dela letnega d
,opusta ima pravico do sorazmernega dela regresa. Glede letnega dopusta in regresa za letni dopust je Ministrstvo za delo  pripravilo ODGOVORE na pogosta vprašanja.