Regres za letni dopust

Noveli Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( Ur.l. 28/2019) davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PP). Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019.

Pravila izplačila regresa za leto 2019

  1. Bruto = neto. Izplačilo regresa je po novem razbremenjeno dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Sicer to velja le do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS ( zadnja objavljena povprečna mesečna plača za mesec april 2019 je v višini 1.730,70€)
  2. Regres višji od povprečne plače: Če podjetje izplača regres nad 100 % povprečne plače, bo razlika obdavčena z dohodnino in obremenjena s prispevki.
  3. Regres mora biti izplačan do 1. julija. : Če ima podjetje likvidnostne težave, lahko izplača del regresa po tem datumu, vendar morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Davčna uprava izplačilo, ki je izplačano po 1. juliju lahko opredeli kot druge vrste izplačilo (npr. poslovna uspešnost) in ne kot regres in ga kot takega tudi obdavči. Pomembno je tudi, kako je višina regresa opredeljena v kolektivni pogodbi.
  4. Minimalni regres za leto 2019 znaša 886,63 evra, razen če ni določeno drugače s kolektivno pogodbo.
  5. Izplačila regresa, ki so bila izvedena pred 4. 5. 2019, so bila davčno obravnavana po predhodno veljavnih pravilih. To pomeni, da je bil celotni znesek regresa upoštevan v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, prispevki pa so bili obračunani od zneska regresa v delu, ki je presegal 70 % PP (prispevki delojemalca in prispevki delodajalca).
  6. Za izplačilo regresa pred 4.5.2019 ( sprememba zakonov) FURS delavcu po podatkih iz REK obrazca izda odločbo o vračilu dajatev po uradni dolžnosti in vrne preveč obračunane prispevke in dohodnino najkasneje v 30 dneh od vročitve odločbe.

Izplačilo regresa v več delih

Regres za letni dopust je potrebno izplačati najkasneje do 1.julija tekočega leta, v primeru nelikvidnosti delodajalca pa najkasneje do 1. novembra tekočega leta, če je tako določeno tudi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

V primeru, da delodajalci do 1.julija izplača minimalni znesek regresa, pozneje pa se odloči še za izplačilo preostanka regresa, ta po vsebini ne predstavlja drugega dela regresa, temveč drug dohodek iz zaposlitve ( sodba Vrhovnega sodišča) in ga bo davčni organ najverjetneje obravnaval kot drugi dohodek iz delovnega razmerja in jih kot takšne tudi ustrezno obdavčil.